ریخته گری

ریخته گری

  • by admin |
  • Comments off

با استفاده از تاسیسات ورق آلومینیوم  که در کارخانه تولیدی ما وجود دارد ، در سال ۲۰۱۱، میزان تولید شمش ما حدود ۳۵۰۰۰ تن بوده است.

واحد ریخته گری با مساحتی حدود ۲۵۰۰ متر مربع،دارای جرثقیلهای بزرگ در تمام محوطه میباشد همچنین این واحد دارای کوره ذوب ، کوره همگن کننده و واحد خنک کننده میباشد.

در طول فرایند ، عملیات تغذیه و تخلیه کوره های همگن سازی و قفسه های خنک کننده به صورت کاملا خودکار انجام میگیرد .

فرآیند ریخته گری شامل مراحل ذوب ، ذوب، آلیاژ کردن، گاز دادن، فیلتر کردن، قالب گیری، برش، همگن سازی، خنک سازی و بسته بندی میباشد .

شمشهای  تولید شده در واحد ریخته گری ما شامل انواع ۱۲۷ “، ۱۵۲″، ۱۷۸ “، ۲۰۳” با قطر حداکثر ۶۵۰۰ میلیمتر ساخته شده از آلیاژهای استاندارد (۱۰۵۰، ۱۰۷۰، ۶۰۶۰، ۶۰۶۳، ۶۰۸۲، ۶۴۶۳، ۶۰۰۵ و ۶۰۸۲) و همچنین آلیاژهای مورد نظر میباشد .

به منظور دستیابی به کیفیت مورد نظر برای هر شمش ، در طول فرایند ساخت آلیاژ ، ما با نمونه برداری از فلز مذاب در حین و پس از ریخته گری و تجزیه و تحلیل طیفی در طیف سنج کنترل کاملی از فرایند تولید را انجام میدهیم .

پس از همگن شدن؛ اندازه گیری ضخامت پوسته ، کنترل ریز ساختار، تفکیک و تجزیه و تحلیل محدودیتهای قطعه انجام می گیرد.

 

ریخته گری آکپا
ریخته گری آکپا

-->