خط انتقال چوبی

خط انتقال چوبی

  • by admin |
  • Comments off

خط تولید پوشش چوبی شکل

 

در تاسیسات پوشش چوبی آلومینیوم آکپا پروفیلهای آلومینیومی ساخته شده ، دارای ظاهر و روکشی با شکل و طرح چوب میشوند . در این بخش که در سال ۲۰۰۹ به عنوان بخش پوشش سطحی جایگزین آغاز به کار نمود ، رنگ ها و الگوهای سفارشی ساخته می شود.
ظرفیت سالانه تاسیسات پوشش چوب ما که ظاهر متفاوت دیگری برای پروفیل ها ایجاد مینماید ، ۱۵۰۰ تن میباشد .

 

-->