حمل و نقل

حمل و نقل

  • by admin |
  • Comments off

سیستم خودکار ذخیره سازی پروفیل ، که برای صرفه جویی در میزان فضای ذخیره سازی آلومینیوم توسعه یافته ، سطح بالایی از توانایی ذخیره سازی پروفیل آلومینیوم را ارائه مینماید تا ذخیره سازی و حمل و نقل با سرعت انجام پذیرد .این سیستم ، یک سیستم ذخیره سازی لانه زنبوری است و دارای ظرفیت ذخیره سازی ۲۰۰۰ تن پروفیل آلومینیوم است.

-->