اکستروژن

اکستروژن

  • by admin |
  • Comments off

اکستروژن روندی است که در آن شمش آلومینیوم با نیروی بزرگی که توسط فشارپرس ایجاد میشود با عبور از قالب های فولادی به شکل قالب در می آید.
اکستروژن آلومینیوم در یک محیط با حرارت زیاد انجام میپذیرد ، شمش ها تا دمای ۴۲۰ تا ۵۲۰ درجه سانتیگراد گرم می شوند، قالب ها باید تا ۴۵۰ درجه سانتیگراد گرم شوند و دمای پروفیل خارج از قالب ۵۰۰ درجه سانتیگراد باشد.

پروفیل هنگام خروج از اکستروژن خنک میگردد ، بعد از آن کشش سرد انجام می شود و شمش ها در طول دلخواه بریده می شود. سپس پروفیل ها به منظور افزایش مقاومت مجددا حرارت میبینند . در طول این روند، پروفیل ها در دمای ۱۸۵ درجه سانتیگراد برای مدت پنج ساعت نگهداری می شوند.

کارخانه ما دارای پرسهای هیدرولیک با قدرت و اندازه های مختلف برای پاسخگویی به نیازهای مختلف تولید با مشخصات متفاوت

شامل ۲ دستگاه پرس ۶ اینچ ۱۲۵۰ تن، ۱ دستگاه پرس ۷ اینچ ۱۶۵۰ تن، ۲ دستگاه پرس ۸ اینچ ۲۷۰۰ تن و ۱ دستگاه پرس ۱۰ اینچ ۳۵۰۰ تن میباشد .

کارخانه ما با ظرفیت تولید ماهانه ۳۵۰۰ تن و سالانه ۴۲۰۰۰ تن ، می تواند آلیاژهای EN AW 1050، ۱۰۷۰، ۶۰۶۰، ۶۰۶۳، ۶۴۶۳-۶۰۰۵ و همچنین آلیاژهای ویژه مانند EN AW 6082 را تولید کند.

طیف گسترده ای از محصولات پروفیل آلومینیوم برای اهداف و استفاده های مختلف در خطوط اکستروژن ما ساخته می شود.

-->